Obowiązek informacyjny (RODO)

Obowiązek informacyjny wobec pacjenta wynikający z rozporządzenia (RODO)

Szanowni Państwo,

informujemy, że funkcję inspektora ochrony danych w naszej przychodni pełni : Karolina Bajko
email : iod@wzgorze-maksymiliana.pl

funkcję zastępcy inspektora ochrony danych pełni : Grażyna Kawczyńska
email : iod@wzgorze-maksymiliana.pl


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Pobierz Obowiązek informacyjny dla pacjenta » »

Obowiązek informacyjny monitoring

Pobierz obowiązek informacyjny monitoring » »
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ