Dane kontaktowe:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o.
81-404 Gdynia, ul. Legionów 67

email: przychodnia@wzgorze-maksymiliana.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor:
lek. med. Jerzy Topolewicz
Dane kontaktowe:
rejestracja : 58 66 77 300, 58 66 77 301, 58 66 77 333
rejestracja telefoniczna od godz. 8.00
poradnia dziecięca: 58 66 77 311
punkt szczepień: 58 66 77 312
poradnia stomatologiczna pok 103:58 66 77 304
poradnia stomatologiczna pok 104:58 66 77 310
poradnia stomatologiczna pok 110:58 66 77 329
poradnia dla kobiet: 58 66 77 323
pielęgniarki środowiskowe:58 66 77 317
punkt pobrań: 58 66 77 315
gabinet zabiegowy dorośli:58 66 77 316
sekretarki medyczne pok. 124:58 66 77 302
księgowość:58 66 77 318
sekretariat: 58 66 77 309
fax: 58 66 77 334
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl