Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 30 kwietnia - 7 maja 2021, 21 lipca - 10 sierpnia 2021
dr Krzysztof Kobusiński : 19 marca 2021, 27-28 maja 2021, 31 maaja-4 czerwca 2021
dr Joanna Litzbarska : 15 marca 2021, 6-7 kwietnia 2021, 4 - 7 maja 2021, 9-31 sierpnia 2021
dr Krzysztof Łucki : 19-26 lutego 2021, 25-28 maja 2021, 19 sierpnia - 3 września 2021, 16-18 września 2021
dr Magdalena Przesławska : 8-24 marca 2021, 31 maja-9 czerwca 2021, 16 sierpnia - 3 września 2021
dr Joanna Samsel : 14-18 czerwca 2021, 19 lipca-6 sierpnia 2021

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow : -5-11 marca 2021
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska : 1-4 marca 2021


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 8 marca 2021, 4 maja 2021, 4 czerwca 2021,19-30 lipca 2021
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka :
dr Barbara Jankowska :

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska : 26 luty-1 marca 2021
dr Krzysztof Onichimowski :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ