Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 30 lipca 2018- 17 sierpnia 2018
dr Krzysztof Kobusiński :
dr Joanna Litzbarska : 30 lipca - 21 sierpnia 2018
dr Krzysztof Łucki : 16 sierpnia 2018 - 31 sierpnia 2018
dr Magdalena Przesławska : 23-24 lipca 2018, 10-14 sierpnia 2018, 31 sierpnia-19 września 2018
dr Joanna Samsel : 16 lipca 2018 - 03 sierpnia 2018

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :
dr Aleksander Krasnow :
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 30 lipca - 10 sierpnia 2018, 10 września - 14 września 2018
dr Anna Nowak-Tokarska : 03-14 września 2018
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 2-16 lipca 2018
dr Barbara Jankowska :
urlopy PORADNIA DLA KOBIET :
dr Agata Grzybowska : 25 czerwca 2018- 06 lipca 2018
dr Magdalena Wójcik :


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl