Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 30 kwietnia -4 maja 2018, 17-18 maja 2018, 30 lipca 2018- 17 sierpnia 2018
dr Joanna Litzbarska : 24 kwietnia 2018, 27 kwietnia 2018, 17-18 maja 2018, 1 czerwca 2018, 30 lipca - 21 sierpnia 2018 [br dr Krzysztof Łucki : 10 maja 2018, 1 czerwca 2018, 16 sierpnia 2018 - 31 sierpnia 2018
dr Magdalena Przesławska : 27-30 kwietnia 2018, 30 maja-4 czerwca 2018, 13-14 sierpnia 2018, 31 sierpnia-19 września 2018
dr Joanna Samsel : 27-30 kwietnia 2018, 17-18 maja 2018, 16 lipca 2018 - 03 sierpnia 2018

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :
dr Aleksander Krasnow : 30 kwietnia 2018, 4 maja 2018
dr Magdalena Filipowicz : 7-11 maja 2018
dr Ewa Słonina - Pinkowska : 2 maja 2018


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 30 lipca - 10 sierpnia 2018, 10 września - 14 września 2018
dr Anna Nowak-Tokarska : 4 maja 2018, 1 czerwca -15 czerwca 2018 r
dr Grzegorz Kwiatkowski : 30 kwietnia - 4 maja 2018
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 18-23 kwietnia 2018
dr Barbara Jankowska : 27 kwietnia 2018, 2 maja 2018
urlopy PORADNIA DLA KOBIET :
dr Agata Grzybowska : 30 kwietnia 2018, 11 maja 2018
dr Magdalena Wójcik : 24-30 kwietnia 2018


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl