Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein :
dr Krzysztof Kobusiński : 13-17 września 2021
dr Joanna Litzbarska :
dr Krzysztof Łucki : 16-17 września 2021
dr Magdalena Przesławska :
dr Joanna Samsel : 12 listopada 2021

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow : 27 września-15 października 2021
dr Magdalena Filipowicz : do 24 września 2021
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 20-22 września 2021
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska 17-20 września 2021 :
dr Barbara Jankowska :

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska : 17 września 2021, 1, 4, 8 październik 2021,
dr Konstanty Smuła :
dr Krzysztof Onichimowski :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ