Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 05-07 lipca 2017, 14 sierpnia-01 września 2017
dr Krzysztof Kobusiński : 24 lipca 2017-14 sierpnia 2017
dr Joanna Litzbarska : 31 lipca - 23 sierpnia 2017
dr Joanna Samsel : 22- czerwca 2017, 17 lipca - 04 sierpnia 2017
dr Krzysztof Łucki : 19-28 czerwca 2017, 21 sierpnia 2017-01 września 2017
dr Magdalena Przesławska : 28 sierpnia - 13 września 2017

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Edyta Kowalska : 21-30 czerwca 2017
dr Ewa Słonina-Pinkowska : 23 maja 2017- 26 czerwca 2017, 22 września 2017, 17 listopada 2017

urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Anna Nowak-Tokarska : 19-23 czerwca 2017
dr Grzegorz Kwiatkowski : 27 czerwca 2017-10 lipca 2017
dr Barbara Jankowska : 23 czerwca 2017, 26-27 czerwca 2017,
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 29 czerwca 2017

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Magdalena Wójcik : 23 czerwca 2017
dr Agata Grzybowska : 23 czerwca 2017

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
dr Małgorzata Ostrówka : 23 czerwca 2017
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl