Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 7 lutego 2020
dr Krzysztof Kobusiński : 07 luty 2020, 19-20 marca 2020, 15-16 października 2020
dr Joanna Litzbarska : 8 stycznia 2020, 20- 29 stycznia 2020, 19-20 marca 2020
dr Krzysztof Łucki :10-17 stycznia 2019, 28-29 maja 2020
dr Magdalena Przesławska : 26-27 marca 2020, 8-15 czerwca 2020
dr Joanna Samsel : 13-17 stycznia 2020, 19-20 marca 2020, 10-12 czerwca 2020

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow :
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 17 stycznia 2020, 12 czerwca 2020, 20-31 lipca 2020
dr Anna Nowak-Tokarska : 21-22 stycznia 2020
dr Grzegorz Kwiatkowski : 20-24 stycznia 2020, 26 czerwca - 03 lipca 2020, 10-21 sierpnia 2020
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 13-15 stycznia 2020
dr Barbara Jankowska : 13-17 stycznia 2020

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska : 9-31 grudnia 2019
dr Magdalena Wójcik :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl