Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 29 lipca - 16 sierpnia 2019, 5-6 grudnia2019
dr Krzysztof Kobusiński : 01 - 22 lipca 2019, 19-20 marca 2020
dr Joanna Litzbarska : 1-23 sierpnia 2019, 5-6 grudnia2019
dr Krzysztof Łucki : 19 lipca 2019, 16-30 sierpnia 2019, 05-06 grudnia 2019, 28-29 maja 2020
dr Magdalena Przesławska : 14 sierpnia - 04 września 2019
dr Joanna Samsel : 12 lipca - 02 sierpnia 2019

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow : 19 lipca 2019, 2 sierpnia 2019, 12-16 sierpnia 2019, 10-11 września 2019
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska : 12-30 sierpnia 2019, 20 września 2019, 26-27 września 2019


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 29 lipca - 09 sierpnia 2019
dr Anna Nowak-Tokarska :15 lipca 2019, 26-30 lipca 2019
dr Grzegorz Kwiatkowski : 19 lipca 2019
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 01-21 sierpnia 2019
dr Barbara Jankowska : 22 lipca - 2 sierpnia 2019, 22 - 26 sierpnia 2019

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska : 16-27 września 2019
dr Magdalena Wójcik : 11 lipca 2019

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl