Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Samsel : 27-29 grudnia 2017
dr Joanna Klein : 8 grudnia 2017, 27 grudnia 2017-03 stycznia 2018
dr Joanna Litzbarska : 30 października 2017, 05-13 luty 2018, 7-8 grudnia 2017

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Ewa Słonina-Pinkowska : 17 listopada 2017
dr Aleksander Krasnow : 20 października 2017


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Anna Nowak-Tokarska : 02-20 października 2017
dr Dorota Żmuda-Michalska : 16-17 listopada 2017, 24 listopada 2017, 21-29 grudnia 2017
dr Barbara Jankowska : 31 października 2017, 02-03 listopada 2017

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl