Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 21-23 października 2020
dr Krzysztof Kobusiński : 30 września 2020, 15-16 października 2020
dr Joanna Litzbarska : 21-23 października 2020
dr Krzysztof Łucki :
dr Magdalena Przesławska : 5-6 listopada 2020
dr Joanna Samsel : 21-13 października 2020

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow : 25-29 września 2020
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 8-9 października 2020
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka :
dr Barbara Jankowska :

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska :
dr Magdalena Wójcik : 5, 12, 19, 26 listopada 2020

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ