Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 14 sierpnia-01 września 2017
dr Krzysztof Kobusiński : 25-29 września 2017
dr Joanna Litzbarska : 31 lipca - 23 sierpnia 2017
dr Krzysztof Łucki : 21 sierpnia 2017-01 września 2017
dr Magdalena Przesławska : 30 sierpnia - 20 września 2017, 12-13 października 2017

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Ewa Słonina-Pinkowska : 22 września 2017, 17 listopada 2017
dr Magdalena Filipowicz : 15-29 września 2017

urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Barbara Jankowska : 21 sierpnia - 05 września 2017
dr Grzegorz Kwiatkowski : 11-18 sierpnia 2017
dr Dorota Żmuda-Michalska : 18 sierpnia 2017

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Magdalena Wójcik : 18,21, 25, 28 sierpnia 2017


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
dr Małgorzata Ostrówka : 14-18 sierpnia 2017
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl