Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 27 września 2019, 10-11 października 2019, 22 listopada 2019, 5-6 grudnia2019, 27 grudnia 2019-3 stycznia 2020
dr Krzysztof Kobusiński : 19-20 marca 2020
dr Joanna Litzbarska : 5-6 grudnia2019, 19-20 marca 2020
dr Krzysztof Łucki : 05-06 grudnia 2019, 28-29 maja 2020
dr Magdalena Przesławska : 10-11 października 2019
dr Joanna Samsel : 27 września 2019, 22 listopada 2019, 19-20 marca 2020, 10-12 czerwca 2020

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow :
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska : 26-27 września 2019, 18-22 listopada 2019


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 18 października 2019
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka :
dr Barbara Jankowska :

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska : 16-27 września 2019
dr Magdalena Wójcik :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl