Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 23-24 maja 2019, 21 czerwca 2019, 29 lipca - 16 sierpnia 2019
dr Krzysztof Kobusiński : 07 czerwca 2019, 01 - 22 lipca 2019, 19-20 marca 2019
dr Joanna Litzbarska : 17 maja 2019, 23-24 maja 2019, 1-23 sierpnia 2019
dr Krzysztof Łucki : 24 maja 2019
dr Magdalena Przesławska : 14 czerwca 2019, 17-21 czerwca 2019, 14 sierpnia - 04 września 2019
dr Joanna Samsel : 23-24 maja 2019, 21 czerwca 2019, 12 lipca - 02 sierpnia 2019

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :
dr Aleksander Krasnow : 03-04 czerwca 2019
dr Magdalena Filipowicz : 7 - 10 maja 2019
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 29 lipca - 09 sierpnia 2019
dr Anna Nowak-Tokarska : 07-21 czerwca 2019
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka :
dr Barbara Jankowska :
urlopy PORADNIA DLA KOBIET :
dr Agata Grzybowska : 10 maja 2019, 17 maja 2019, 21 czerwca - 05 lipca 2019
dr Magdalena Wójcik :


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl