Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 7 grudnia 2018, 27 grudnia 2018-4 stycznia 2019
dr Krzysztof Kobusiński : 18-19 października 2018, 2 - 8 października 2018, 21-22 marca 2019
dr Joanna Litzbarska : 18-19 października 2018, 26 listopada - 7 grudnia 2018, 18 - 26 luty 2019
dr Krzysztof Łucki : 08 - 18 luty 2019
dr Magdalena Przesławska : 18-19 października 2018
dr Joanna Samsel : 18-19 października 2018, 2 listopada 2018, 7 grudnia 2018

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :
dr Aleksander Krasnow : 02 listopada 2018
dr Magdalena Filipowicz : 11 października 2018,
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska :
dr Anna Nowak-Tokarska : 2 listopada 2018
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka :
dr Barbara Jankowska : 2 listopada 2018
urlopy PORADNIA DLA KOBIET :
dr Agata Grzybowska : 5 października 2018, 8-12 października 2018, 26 października 2018
dr Magdalena Wójcik : 4 października 2018, 18 października 2018


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl