Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 23-30 kwietnia 2019, 23-24 maja 2019, 29 lipca - 16 sierpnia 2019
dr Krzysztof Kobusiński : 21-22 marca 2019, 01 - 22 lipca 2019
dr Joanna Litzbarska : 21-22 marca 2019, 17-18 kwietnia 2019, 2 maja 2019, 1-23 sierpnia 2019
dr Krzysztof Łucki : 4-5 kwiecień 2019, 2 maja 2019
dr Magdalena Przesławska : 18-19 marca 2019, 4-5 kwietnia 2018, 17-24 kwietnia 2019, 14 sierpnia - 04 września 2019
dr Joanna Samsel : 21-23 marca 2019, 23-24 maja 2019

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :
dr Aleksander Krasnow :
dr Magdalena Filipowicz : 07 - 10 maja 2019
dr Ewa Słonina - Pinkowska : 6 maja 2019


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 29 lipca - 09 sierpnia 2019
dr Anna Nowak-Tokarska : 21-29 marca 2019
dr Grzegorz Kwiatkowski : 20 marca 2019
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 2 maja 2019
dr Barbara Jankowska : 22 marca 2019
urlopy PORADNIA DLA KOBIET :
dr Agata Grzybowska : 22 marca 2019, 05 kwietnia 2019
dr Magdalena Wójcik : 07 marca - 11 kwietnia 2019


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl