Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 30 lipca 2018- 17 sierpnia 2018
dr Joanna Litzbarska : 05-13 luty 2018
dr Krzysztof Kobusiński : 16 marca 2018
dr Krzysztof Łucki : 2 lutego 2018, 5 lutego 2018 - 09 lutego 2018, 11 maja 2018, 16 sierpnia 2018 - 31 sierpnia 2018
dr Joanna Samsel : 3 stycznia 2018-02 lutego 2018, 16 lipca 2018 - 03 sierpnia 2018

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :
dr Ewa Słonina-Pinkowska : 16 marca 2018

urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Barbara Jankowska : 29 stycznia 2018 - 05 lutego 2018
dr Monika Reszczyńska- Chojnacka : 17 stycznia 2018-02 lutego 2018

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl