Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein :
dr Krzysztof Kobusiński : 21-22 marca 2019
dr Joanna Litzbarska : 18 - 26 luty 2019, 21-22 marca 2019, 2 maja 2019
dr Krzysztof Łucki : 08 - 18 luty 2019, 2 maja 2019
dr Magdalena Przesławska : 4-5 kwietnia 2018, 17-24 kwietnia 2019
dr Joanna Samsel : 11-15 luty 2019, 21-23 marca 2019

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :
dr Aleksander Krasnow :
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska : 9 stycznia 2019


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska :
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka :
dr Barbara Jankowska :
urlopy PORADNIA DLA KOBIET :
dr Agata Grzybowska :
dr Magdalena Wójcik :


urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl