Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 6-24 lipca 2020, 8-9 października 2020
dr Krzysztof Kobusiński : 6-17 lipca 2020, 17-18 września 2020, 15-16 października 2020
dr Joanna Litzbarska : 10-31 sierpnia 2020, 17-18 września 2020, 8-9 października 2020
dr Krzysztof Łucki : 9-31 lipca 2020, 17-18 września 2020
dr Magdalena Przesławska : 6-7 lipca 2020, 14 sierpnia - 4 września 2020, 8-9 października 2020, 5-6 listopada 2020
dr Joanna Samsel : 20 lipca - 7 sierpnia 2020, 17-18 września 2020

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow : 3-15 lipca 2020
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 2 lipca 2020, 20-31 lipca 2020, 14-18 września 2020
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski : 16-31 lipca 2020
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 27 lipca - 7 sierpnia 2020
dr Barbara Jankowska :

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska :
dr Magdalena Wójcik :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ