PORADNIA OGÓLNA

 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
lek. med. Joanna Klein
8:00 - 14:00
13:00 - 18:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
12:00 - 18:00
lek. med. Krzysztof Kobusiński
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
8:00 - 14:00
lek. med. Joanna Litzbarska
8:00 - 14:00
13:00 - 19:00
8:00 - 14:00
13:00 - 19:00
8:00 - 14:00
lek. med. Krzysztof Łucki
13:00 - 18:00
8:00 - 14:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
8:00 - 14:00
lek. med. Magdalena Przesławska
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
13:00 - 18:00
8:00 - 14:00
12:00 - 18:00
lek. med. Joanna Samsel
13:00 - 18:00
8:15 - 14:15
8:15 - 14:15
8:15 - 14:15
12:00 - 18:00
lek. med. Maciej Białowąs
 
 
 
8:00 - 10:00
 
lek.med. Robert Knut
 
 
14:00 - 15:00
 
 
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego większość porad udzielanych pacjentom odbywa się w trybie teleporady i dopiero jeżeli w trakcie udzielania teleporady okaże się, że istnieje konieczność osobistego zbadania pacjenta, to w takim przypadku uzgadniamy termin porady w przychodni.
Rejestracja odbywa się poprzez kontakt telefoniczny : 58 66 77 300, 58 66 77 301
lub drogą e mail : przychodnia@wzgorze-maksymiliana.pl

rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

porady telefoniczne (teleporada)- w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia udzielane są pod nr tel. 725 667 701 od poniedziałku do piątku w godz. 12.45 - 13.15

lek. med. Joanna Litzbarska - odpłatne konsultacje internistyczne, po wcześniejszej rejestracji
tel. 58 66 77 302 lub osobiście pok. 124.

NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ