PORADNIA REHABILITACYJNA

Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia, nie zawarł z nami umowy na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej od 1 października 2017 r. Pacjenci zarejestrowani na zabiegi fizjoterapii proszeni są o zgłoszenie się do naszej przychodni, w celu odebrania pozostawionego skierowania na zabiegi fizjoterapii ( skierowania zachowują ważność w innych przychodniach posiadających umowę z NFZ na świadczenia w zakresie zabiegów fizjoterapii. Lista Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie fizjoterapii jest dostępna na stronie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ : www.nfz-gdansk.pl - zakładka dla "PACJENTA"
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl