REHABILITACJA-PRACOWNIA FIZJOTERAPII

 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
mgr fizjoterapii Piotr Marmoń
 
 
 
 
 
Zapraszamy do Gabinetu fizjoterapii MARMOŃ FIZJOTERAPIA.

Zakres świadczeń gabinetu :

Fizjoterapia : ortopedyczna, neurologiczna, stomatologiczna, fizjoterapia w sporcie,
korekcja wad postawy,
wczesna prewencja kardiologiczna,
terapia manualna,
Kinesiology taping, br] masaż.

informacja/rejestracja : tel. 662 096 755Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia, nie zawarł z nami umowy na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej od 1 października 2017 r. Pacjenci zarejestrowani na zabiegi fizjoterapii proszeni są o zgłoszenie się do naszej przychodni, w celu odebrania pozostawionego skierowania na zabiegi fizjoterapii ( skierowania zachowują ważność w innych przychodniach posiadających umowę z NFZ na świadczenia w zakresie zabiegów fizjoterapii. Lista Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie fizjoterapii jest dostępna na stronie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ : www.nfz-gdansk.pl - zakładka dla "PACJENTA"

Czym jest rehabiliatacja ?
Zgodnie z definicją profesora Degi, twórcy polskiej szkoły rehabilitacji, rehabilitacja jest „procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia”. Łacińskie słowo „habilitas” oznacza zręczność, sprawność, zaś przedrostek „re” - znowu, ponownie. Tak więc rehabilitacja ruchowa to szereg działań zmierzających do usprawniania osób z dysfunkcją ruchową wynikającą z wady wrodzonej lub nabytej (np. po udarze).
Działy fizjoterapii:
kinezyterapia pobierz plik
fizykoterapia pobierz plik
masaż leczniczy pobierz plik

NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 58 620 00 01 lub 999
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl