Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 21 lipca - 10 sierpnia 2021
dr Krzysztof Kobusiński : 20 sierpnia 2021
dr Joanna Litzbarska : 9-31 sierpnia 2021
dr Krzysztof Łucki : 19 sierpnia - 3 września 2021, 16-17 września 2021
dr Magdalena Przesławska : 16 sierpnia - 3 września 2021
dr Joanna Samsel : 19 lipca-6 sierpnia 2021

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow :
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 19-30 lipca 2021
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski : 19-30 lipca 2021, 2 sierpnia 2021
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 19-30 lipca 2021
dr Barbara Jankowska :

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska :
dr Konstanty Smuła : dr Krzysztof Onichimowski :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ