Lekarz na urlopie

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 25 czerwca 2021, 21 lipca - 10 sierpnia 2021
dr Krzysztof Kobusiński : 27-28 maja 2021, 31 maaja-4 czerwca 2021
dr Joanna Litzbarska : 10-11 czerwca 2021, 9-31 sierpnia 2021
dr Krzysztof Łucki : 25-28 maja 2021, 19 sierpnia - 3 września 2021, 16-18 września 2021
dr Magdalena Przesławska : 31 maja-9 czerwca 2021, 16 sierpnia - 3 września 2021
dr Joanna Samsel : 30 kwietnia 2021, 14-18 czerwca 2021, 19 lipca-6 sierpnia 2021

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow : 15 kwietnia-14 maja 2021
dr Magdalena Filipowicz : 21 czerwca 2021
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 4 czerwca 2021,19-30 lipca 2021
dr Anna Nowak-Tokarska : 17-24 maja 2021
dr Grzegorz Kwiatkowski :
dr Monika Reszczyńska-Chojnacka : 28 maja 2021
dr Barbara Jankowska : 18 maja 2021

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska : 14, 17 maja 2021
dr Konstanty Smuła : dr Krzysztof Onichimowski :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl
CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI,
NAJPIERW ZADZWOŃ