nieobecności lekarzy

urlopy PORADNIA OGÓLNA :

dr Joanna Klein : 11-18 luty 2022, 24-25 marca 2022, 13-17 czerwca 2022, 1-19 sierpnia 2022
dr Krzysztof Kobusiński : 21- 24 stycznia 2022, 24-25 marca 2022
dr Joanna Litzbarska : 21 luty-1 marca 2022
dr Krzysztof Łucki : 18-25 luty 2022
dr Magdalena Przesławska : 2 luty 2022, 31 marca - 1 kwietnia 2022, 13-15 czerwca 2022, 16-31 sierpnia 2022
dr Joanna Samsel :

urlopy PORADNIA DZIECIĘCA :

dr Aleksander Krasnow : 20-21 stycznia 2022
dr Magdalena Filipowicz :
dr Ewa Słonina - Pinkowska :


urlopy PORADNIA STOMATOLOGICZNA :

dr Dorota Żmuda-Michalska : 28 stycznia 2022, 17 czerwca 2022, 18-29 lipca 2022, 12 sierpnia 2022
dr Anna Nowak-Tokarska :
dr Grzegorz Kwiatkowski : 10-31 stycznia 2022
dr Monika Reszczyńska :
dr Barbara Jankowska : 28, 31 stycznia 2022

urlopy PORADNIA DLA KOBIET :

dr Agata Grzybowska :
dr Konstanty Smuła :
dr Krzysztof Onichimowski :

urlopy PORADNIA DERMATOLOGICZNA :
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl